Ericpol Summer School

Czwartek, czerwiec 27th, 2013

Ericpol Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Ericpol Summer School – intensywnym kursie z języka C++. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i czwartki w miesiącach letnich: w Łodzi od 8. lipca do 1. sierpnia, w Krakowie od 1. do 26. sierpnia. Program kursu zakłada zarówno wykłady teoretyczne, jak i praktyczne prace domowe realizowane samodzielnie. Podczas 8 2-godzinnych spotkań poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Basics of C++

– Structure of a program
- Compilation process
- Data types and operations
- Basic Input/Output Streams
- Namespaces

2. Control Structures

– Loops and conditional expressions
- Functions

3. Compound Data Types

– Arrays
- Pointers and dynamic memory allocation
- Structures

4. Object Oriented Programming

– Classes
- Inheritance
- Polymorphism
- Type Casting

5. Advanced Concepts

– Exceptions
- Templates – Examples
- Debugging and unit tests

Wszystkich chętnych do udziału w Ericpol Summer School zapraszamy do wypełnienia wniosku i przesłania go do dnia 21.06.2013 (liczba miejsc jest ograniczona):

Koordynator projektu: Olga Błaszczyk-Lenda (olga.blaszczyk-lenda@ericpol.pl)Nowy przedmiot: “Aplikacje wielkoskalowe”:

Wtorek, czerwiec 7th, 2011

Miło nam poinformować, że w wyniku współpracy partnersko-dydaktycznej między firmą Ericpol a WMiI uruchomiony zostanie nowy przedmiot: “Aplikacje wielkoskalowe”.
Przedmiot jest w grupie przedmiotów do wyboru w każdym semestrze letnim, od roku akademickiego 2011/12. Zapraszamy.
Więcej informacji o przedmiocie dostępnych jest TUTAJ.Aplikcje wielkoskalowe

Wtorek, czerwiec 7th, 2011

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników ze sposobami realizacji wielkoskalowych aplikacji biznesowych. Podczas zajęć studenci poznają od strony praktycznej metody tworzenia zespołowego projektu programistycznego z podziałem na następujące etapy:
1) Tworzenie podziału funkcjonalnego projektowanej aplikacji, na podstawie dokumentu zawierającego wymagania.
2) Projektowanie modeli klas dla każdego z podsystemów.
3) Implementacja podsystemów na podstawie utworzonej wcześniej dokumentacji.
4) Integracja systemu oraz testy.
W trakcie realizacji każdego z powyższych etapów tworzona będzie dokumentacja. (Opis sposobu realizacji bieżącego etapu oraz wytyczne dotyczące realizacji kolejnego.) Tworzony przez zespoły studenckie kod będzie ewidencjonowany przy użyciu systemu kontroli wersji.
W trakcie zajęć wykorzystywane będą: serwis internetowy do raportowania błędów oraz forum do wymiany informacji pomiędzy uczestnikami projektów, stworzone na potrzeby przedmiotu.

Treści kształcenia:
1) Zespołowa realizacja projektów programistycznych
2) Praktyczne wykorzystanie zintegrowanego środowiska programistycznego zawierającego – system kontroli wersji
- narzędzie wspierające język modelowania systemu informatycznego
3) Używanie narzędzi do raportowania błędów
4) Analiza błędu
5) Implementacja podsystemów na podstawie specyfikacji
6) Zarządzanie projektem programistycznym
7) Tworzenie testów dla podsystemów
8) Czytanie i tworzenie dokumentacji
9) Integracja systemu

Zobacz opis przedmiotu na stronie USOS