Wytwarzania zaawansowanych aplikacji webowych

Czwartek, lipiec 7th, 2011

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń. Partnerem merytorycznym przedmiotu jest firma BMS. Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników ze sposobami wytwarzania zaawansowanych aplikacji webowych przy użyciu narzędzi i bibliotek Open Source. Podczas zajęć studenci poznają od strony praktycznej metody tworzenia aplikacji webowych zgodne z najnowszymi, współczesnymi standardami i technologiami. Będą mieli możliwość zapoznania się z metodami automatycznego budowania aplikacji, sprawdzenia pokrycia kodu, czy praktycznego wykorzystania systemów wersjonowania. Technologie omawiane na przedmiocie są szeroko wykorzystywane we współczesnych projektach informatycznych.

Treści kształcenia:
1 ) Spring Framework 3
2 ) RichFaces 4.0
3 ) Zaawansowane możliwości Maven’a
4 ) Apache Common
5 ) JSF 2
6 ) Atlassian Software – Jira, Bamboo, FishEye, …
7 ) Zaawansowane możliwości Hibernate 3.5

Sposób zaliczenia:
Wykład – Egzamin teoretyczny.
Ćwiczenia – Projekt programistyczny.

Literatura:
• http://www.hibernate.org/
• http://www.jetbrains.com/teamcity/
• http://www.springsource.org/
• http://www.jboss.org/richfaces
• http://www.dojofaces.org/
• http://maven.apache.org/
• http://commons.apache.org/

Liczba godzin:
ćwiczeń: 30
wykładu: 30