Wykład Accenture – 22 maja, D103, 12:00 – 14:00

Poniedziałek, maj 13th, 2013

Zapraszamy na szkolenie z Accenture:

Termin: 22 maja, 12:00 – 14:00
Miejsce: sala D103, UŁ, Wydz. Matematyczno-Informatyczny

Temat szkolenia:
Jak przetworzyć 100 milionów przelewów na godzinę?
Problemy i wyzwania przetwarzania wielowątkowego na przykładzie C++ i innych technologii

Zakres szkolenia:
- Przykład architektury wysoko-wydajnej
- Skalowanie pionowe i poziome
- Konieczność wielowątkowości we współczesnych aplikacjach
- Hamulce przetwarzania wielowątkowego i równoległego
- Mechanizmy wielowątkowe w C++
- Debugowanie programów wielowątkowych w C++
- Analiza dumpów aplikacji wielowątkowej w C++
- Jak przetworzyć 100 mln przelewów – projekt dla hipotetycznego wymagania

Zapisy:
Prosimy wysyłać zgłoszenia na adres: dorota.blaszczyk@accenture.com, wpisując: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów

ZOBACZ PLAKATA