Informatyka w praktyce – wykłady eksperckie

Sobota, maj 11th, 2013

Przedmiot “Informatyka w praktyce – wykłady eksperckie” to wykłady prowadzone przez czołowe firmy IT.Przedmiot: “Wprowadzenie do systemów rozproszonych”

Sobota, maj 11th, 2013

Przedmiot “Wprowadzenie do systemów rozproszonych” powstał we współpracy z firmą Rule Financial.Usugi Sieciowe

Sobota, maj 11th, 2013

Przedmiot “Nowoczesne Metody tworzenia usług sieciowych” powstał we współpracy z firmą AMG.net.Podstawy języka Java

Sobota, maj 11th, 2013

Przedmiot prowadzony wspólnie z firmą Accenture. Przedmiot ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy z podstaw języka Java.Android

Wtorek, czerwiec 26th, 2012

Wraz z rozpoczęciem semestru zimowego 2012/2013 na WMiI rusza nowy przedmiot: Android. Przedmiot ten jest współorganizowany z firmą Cybercom Poland.
Dokładne informacje o przedmiocie mozna znaleźć w USOSie.

Serdecznie dziękujemy firmie Cybercom za współpracę oraz zapraszamy do zapisywania się na nowy przedmiot.Wytwarzania zaawansowanych aplikacji webowych

Czwartek, lipiec 7th, 2011

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń. Partnerem merytorycznym przedmiotu jest firma BMS. Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników ze sposobami wytwarzania zaawansowanych aplikacji webowych przy użyciu narzędzi i bibliotek Open Source. Podczas zajęć studenci poznają od strony praktycznej metody tworzenia aplikacji webowych zgodne z najnowszymi, współczesnymi standardami i technologiami. Będą mieli możliwość zapoznania się z metodami automatycznego budowania aplikacji, sprawdzenia pokrycia kodu, czy praktycznego wykorzystania systemów wersjonowania. Technologie omawiane na przedmiocie są szeroko wykorzystywane we współczesnych projektach informatycznych.

Treści kształcenia:
1 ) Spring Framework 3
2 ) RichFaces 4.0
3 ) Zaawansowane możliwości Maven’a
4 ) Apache Common
5 ) JSF 2
6 ) Atlassian Software – Jira, Bamboo, FishEye, …
7 ) Zaawansowane możliwości Hibernate 3.5

Sposób zaliczenia:
Wykład – Egzamin teoretyczny.
Ćwiczenia – Projekt programistyczny.

Literatura:
• http://www.hibernate.org/
• http://www.jetbrains.com/teamcity/
• http://www.springsource.org/
• http://www.jboss.org/richfaces
• http://www.dojofaces.org/
• http://maven.apache.org/
• http://commons.apache.org/

Liczba godzin:
ćwiczeń: 30
wykładu: 30