Aplikcje wielkoskalowe

Wtorek, czerwiec 7th, 2011

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników ze sposobami realizacji wielkoskalowych aplikacji biznesowych. Podczas zajęć studenci poznają od strony praktycznej metody tworzenia zespołowego projektu programistycznego z podziałem na następujące etapy:
1) Tworzenie podziału funkcjonalnego projektowanej aplikacji, na podstawie dokumentu zawierającego wymagania.
2) Projektowanie modeli klas dla każdego z podsystemów.
3) Implementacja podsystemów na podstawie utworzonej wcześniej dokumentacji.
4) Integracja systemu oraz testy.
W trakcie realizacji każdego z powyższych etapów tworzona będzie dokumentacja. (Opis sposobu realizacji bieżącego etapu oraz wytyczne dotyczące realizacji kolejnego.) Tworzony przez zespoły studenckie kod będzie ewidencjonowany przy użyciu systemu kontroli wersji.
W trakcie zajęć wykorzystywane będą: serwis internetowy do raportowania błędów oraz forum do wymiany informacji pomiędzy uczestnikami projektów, stworzone na potrzeby przedmiotu.

Treści kształcenia:
1) Zespołowa realizacja projektów programistycznych
2) Praktyczne wykorzystanie zintegrowanego środowiska programistycznego zawierającego – system kontroli wersji
- narzędzie wspierające język modelowania systemu informatycznego
3) Używanie narzędzi do raportowania błędów
4) Analiza błędu
5) Implementacja podsystemów na podstawie specyfikacji
6) Zarządzanie projektem programistycznym
7) Tworzenie testów dla podsystemów
8) Czytanie i tworzenie dokumentacji
9) Integracja systemu

Zobacz opis przedmiotu na stronie USOSNowoczesne aplikacje internetowe

Wtorek, marzec 1st, 2011

We współpracy z firmą AMG.net Wydział Matematyki i Informatyki uruchamia trzecią edycję przedmiotu “Nowoczesne Aplikacje Internetowe”.

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom praktycznego zastosowania wielu rozwiązań i w efekcie zbudowanie nowoczesnej aplikacji internetowej.

!! Najlepszym studentom, firmia AMG.net zapewnia praktyki bez zdawania egzaminu wstępnego, udział w AMG. Start lub nawet ofertę zatrudnienia. !!

Harmonogram i układ zajęć został ustalony wraz ze specjalistami z firmy AMG.net. Zdobyta wiedza pozwoli budować aplikacje internetowe zgodne z najnowszymi standardami.

Co na zajęciach?
Zajęcia opierać się będą o środowisko eclipse (NetBeans) w połączeniu z serwerem Tomcat (GlassFish).

Kolejno omawiane będą zagadnienia związane z:
* web framework (Spring MVC)
* ORM (Hibernate)
* zabezpieczenie serwisu (Spring Security, Captcha)
* programowanie aspectowe (AspectJ)
* panele administracyjne (ExtJS Sencha, Vaadin)
* testowanie aplikacji (jUnit), pojęcie TDD
* repozytorium plików jar (Maven)
* separacja kodu jezyka Java od kodu HTML (JSTL)
* szablony strony (Apache Tiles)
* możliwości i rozszerzenia biliotek języka java (java commons)
* debugingiem (Log4j)
* direct web remoting (DWR)
* dynamiczna strona publiczna (jQuery)
* architekturą aplikacji (MVC)
* wzorcami projektowymi (Singleton, Fabryka)
* filtry, interceptory

Serdecznie zapraszam do zapisywania się na zajęcia. Zobacz opis przedmiotu na USOSProdukcja nowoczesnych aplikacji biznesowych

Wtorek, marzec 1st, 2011

Od semestru letniego 2010/2011 firma ABB jest wspólorganizatorem przedmiotu “Produkcja nowoczesnych aplikacji biznesowych”.

Przedmiot “Produkcja nowoczesnych aplikacji biznesowych” będzie prowadzony w oparciu o język programowania C# i zawierał będzie treści związane z tworzeniem oraz całym cyklem wytwarzania nowoczesnych aplikacji na platformie Microsoft .Net.

Przedmiot ten pozwoli studentom zapoznać się z nowoczesnymi metodami analizy, tworzenia, testowania, migracji itp. zaawansowanych aplikacji biznesowych.

Najlepsi studenci przedmiotu mają możliwość uczestniczyć w praktykach w firmie ABB Polska. Dodatkowo część wykładów będzie prowadzona przez specjalistów z firmy ABB Polska.

Treści:
1. Zarządzanie kontrolą wersji przy użyciu MS Team Fundation System
2. Implementacja ‘Continous build’ w MS Team Fundation System
3. Zarządzanie zmianami w schemacie oraz metadanych przy użyciu MS Visual Studio Database Edition
4. Silverlight jako technologia interfejsu użytkownika aplikacji biznesowych
5. Analiza i prezentacja danych przy użyciu MS Analysis&Reporting Services
6. Wzorce projektowe w WPFie
7. Migracja ‘produkcyjnej/istniejącej’ bazy do Entity Framework
8. Testowanie i refaktoring istniejącego kodu
9. Pełen cykl wytwarzania oprogramowania: kolejne etapy powstawania projektu

Literatura:
[1]. C# 3.0 i .NET 3.5. Technologia LINQ, Jacek Matulewski
[2]. C# i .NET, Stephen Perry
[3]. http://www.microsoft.com/silverlight/
[4]. http://www.microsoft.com/poland/developer/expression/wpf/default.mspx
[5]. Materiały dla studentów udostępniane w trakcie zajęć

Zobacz Opis przedmiotu na USOS