Produkcja nowoczesnych aplikacji biznesowych

Wtorek, marzec 1st, 2011

Od semestru letniego 2010/2011 firma ABB jest wspólorganizatorem przedmiotu “Produkcja nowoczesnych aplikacji biznesowych”.

Przedmiot “Produkcja nowoczesnych aplikacji biznesowych” będzie prowadzony w oparciu o język programowania C# i zawierał będzie treści związane z tworzeniem oraz całym cyklem wytwarzania nowoczesnych aplikacji na platformie Microsoft .Net.

Przedmiot ten pozwoli studentom zapoznać się z nowoczesnymi metodami analizy, tworzenia, testowania, migracji itp. zaawansowanych aplikacji biznesowych.

Najlepsi studenci przedmiotu mają możliwość uczestniczyć w praktykach w firmie ABB Polska. Dodatkowo część wykładów będzie prowadzona przez specjalistów z firmy ABB Polska.

Treści:
1. Zarządzanie kontrolą wersji przy użyciu MS Team Fundation System
2. Implementacja ‘Continous build’ w MS Team Fundation System
3. Zarządzanie zmianami w schemacie oraz metadanych przy użyciu MS Visual Studio Database Edition
4. Silverlight jako technologia interfejsu użytkownika aplikacji biznesowych
5. Analiza i prezentacja danych przy użyciu MS Analysis&Reporting Services
6. Wzorce projektowe w WPFie
7. Migracja ‘produkcyjnej/istniejącej’ bazy do Entity Framework
8. Testowanie i refaktoring istniejącego kodu
9. Pełen cykl wytwarzania oprogramowania: kolejne etapy powstawania projektu

Literatura:
[1]. C# 3.0 i .NET 3.5. Technologia LINQ, Jacek Matulewski
[2]. C# i .NET, Stephen Perry
[3]. http://www.microsoft.com/silverlight/
[4]. http://www.microsoft.com/poland/developer/expression/wpf/default.mspx
[5]. Materiały dla studentów udostępniane w trakcie zajęć

Zobacz Opis przedmiotu na USOS